Control Flow

Er zijn verschillende control flow elementen die dan ook weer verschillend te gebruiken zijn:

Functie Nederlandse naam
If als
While Zolang
For Voor ...
def Functie declareren

If

Een if(als) functie is vooral handig met het schakelen tussen 2 functies:

#Taal: Python
testVar = raw_input("Ben je een jongen of een meisje? J/M")
if(testVar=="J" ||testVar=="j"):
	print "Hallo Jongen"
else:
	print "Hallo Meisje"

#einde

Als de input "J" of "j" is dan print, schrijft, hij "Hallo Jongen", anders "Hallo Meisje".

While

Een andere veelgebruikte functie is een while, zolang, loop, die doet iets zolang de waarde waar, 1/true, is en anders stop de while loop

#Taal: Python
count = 0
while (count < 9):
   print 'Het nummer is:', count
   count = count + 1

print "Doei!"
#einde

Hij neemt een variabele "count" met beginwaarde 0, kijkt of het minder dan 9 is, klopt, gaat dan de code in de loop doen, print "Het nummer is" plus het nummer, telt er 1 bij op en kijkt weer of het minder is dan 9 enz.enz.

For

Een for loop(voor ...), is meestal gebruikt om een while loop een bepaald aantal keren te laten draaien, zie het voorbeeld:

#Taal: Python

for x in range(0, 9):
   print 'Het nummer is:', x

print "Doei!"
#einde

Het programma gaat alle hele nummers langs tussen de 0 en de 10(waarbij 10 niet meedoet) en zet het getal waar het nu is in de variabele x(die we dankzij duck-typing niet te hoeven declareren) en print dat getal dan in de terminal(+ wat text).

Def

Het laatste belangrijke control flow statement is het declareren van een functie. Functies zijn stukken code je meerdere keren wilt uitvoeren, zonder ze meerdere keren op te schrijven bijv:

#Taal: Python
x = 3 *2			#tafel van 3
print x
x = 3 *3
print x
x= 3*4
print x
#einde

Dit kan veel makkelijker in een functie geschreven worden en dan(grootste voordeel) makkelijker aangepast worden:

#Taal: Python
def tafel(nummer):
	x=3*nummer
	return x				#stuur de waarde van x terug


print tafel(2)
print tafel(3)
print tafel(4)
#einde