Over Python

Python is een programmeertaal bedacht in 1989 door Guido van Rossum, een Nederlander, die toendertijd bij het CWI(Centrum Wiskunde & Informatica) werkte.

Python is een geinterpreteerde programmeertaal, dat betekend dat de code niet gecompileerd(vertalen naar iets wat de computer snapt) hoeft te worden voordat het uitgevoerd wordt.
De taal is vooral geliefd (en gehaat) vanwege de indentatie en het duck-typing. Voor nog andere voordelen ten opzichte van andere talen


Indentatie

Indentatie is een manier om een de computer te laten weten wat er wel/niet in een loop of andere functie hoort. Indentatie maakt gebruik van inspringing, dat betekend dat de regels die op dezelfde 'breedte' staan gedaan worden.
voorbeeld:

#Taal: Python
while:
	ding1
	ding2
ding3
De computer herhaalt "ding1", "ding2" en pas als de herhaal loop af is gelopen dan "ding3".
Hetzelfde maar dan in C:

//Taal: C
while(){
ding1;
ding2;
}
ding3;

Door de indentatie kan een programma niet op 1 regel geschreven worden, zoals met C,PHP, HTML en ander talen zonder indentatie wel kunnen:

//Taal: C
herhaal(){ding1;ding2;}ding3;
Het voordeel van indentatie is dan wel dat het makkelijker te lezen en te begrijpen is en dat je nooit een ;(semicolon) kan vergeten.

Duck-typing

Duck-typing is een manier van declareren van variabelen, zoals een nummer, een string(rij tekens(nummers,letters enz...)), een array(1D/2D, lijst) of een boolean(waar/nietwaar , 1/0). In de meer basic talen, zoals C, Java, BASIC, Pascal(allemaal 3de generatie talen), moet je precies zeggen wat voor een variabele het is:

//Taal: C
int x = 3;	//x is nu een variabele met het getal 3 erin.
x="lol";	//Dit kan niet, je kan geen text in een nummervariabele zetten.
Maar het speciale van duck-typing is dat een variabele alle soorten kan bevatten, zonder aan te geven, en kan veranderen in een andere soort:
#Taal: Python
x=3			#x is nu een variabele met het getal 3
x="lol"		#x is nu veranderd in een variabele met een string erin.